නිවැරදි පරාශර ජ්‍යොතිෂය

නිවැරදි පරාශර ජ්‍යොතිෂයමෙම ලිපිය කියවන ඔබ ‍‍ ජ්‍යොතිෂ පළිබඳ විශ්වාස කරන, නොකරන ‍හෝ මධ්‍යස්ත මත දරන්නනෙක් විය හැක. නමුත් ඔබ බොහෝ දෙනාහට ජන්ම පත්‍රයක් ඇතුවාට සැක නැත. මොනවා නැතැත් ලග්නය හෝ මතක ඇතැයි සිතමි. ඒ වගේම බොහෝ දෙනා සති‍ පතා පුවත් පත්වල පලවන ලග්න පලාපල පිටුවේ තමන්ගේ ලග්නයට කි‍යා ඇත්තේ මොනවාද කියා යන්තමින් හෝ කියවා බැලීමට අමතක ‍නොකරයි. නමුත් කනගාටු දායක කරුන නම් අද ලංකාවේ ‍ ජ්‍යොතිෂ මිත්‍යා හා දුර්මතයන්ගේන් පිරුණු එකක් වීමයි. ‍අනික් අතට අද බොහෝ දෙනාගේ කේන්ද්‍රය පවා වැරදියට සකස් කලඒවාය. නිතර නිතර කේද්‍රය පරීක්ෂා නොකලත් ජීවි‍තයේ වැදගත් හැම මොහතකදීම වගේ ජන්ම පත්‍රය ඉදිරියට එයි. විවාහය, ව්‍යාපාර ආරම්භය, නිවසක් ඉදිකිරීම ආදී මෙකීනොකී සියළු දේ සඳහා බොහෝ දෙනා නැකතක් බැලීමට කේද්‍රය පරීක්ෂා කිරීමට අමතක නොකරයි. නමුත් තමන්ගේ ජන්ම පත්‍රය වැරදිනම් මේ සියල්ල වැරදීයයි. අන්තිමට තමන්ට හෙනහුරා වී ඇත්තේ ජන්ම පත්‍රය මයි. අතීතයේ ලංකාවේ බොහෝ දක්ෂ ‍ ජ්‍යොතිෂ වේදීන් සිටි නමුදු නිසිලෙස දැනුම ගමන්නොකිරීම නිසා මෙම තත්වය උදාවී ඇත. උදාහරණයක් ලෙස අතීතයේදී ග්‍රහ වස්තූන්ගේ පිහිටීම ලබා ගැනීමට භාවිතකරණ ලද සූත්ත්‍ර අද වන වි‍‍ට ලියා ඇති දේතේරුම් කර ගැනීමට නොහැකිවීම දැක්විය හැක. කෙසේ වෙතත් ජ්‍යොතිෂ යුනු මුදල් ආකාරයකි. මිනිසුන්ගේ අසරණ කමින් විවිද ප්‍රයෝජන ගන්නා ජ්‍යොතිෂ වේදීන් යැයි තමන්ටම කියා ගන්නා පරිසක් වනබව අවබෝද කරගත යුතුය. අසරණව හෝ කරන කියන සි‍යළු දේ අසාර්ථකවී අවසානයේ ජ්‍යොතිෂ වේදීන් සොයායන්නේ පිලිසරනක් පතාය. එසේ පැමිනෙන අ‍යට කියන දේ ගැන ‍ ජ්‍යොතිෂ වේදීයා වගකිව යුතුය. බොහෝ විට එම පුද්ගලයා ජ්‍යොතිෂ වේදීයා විශ්වාස කරන අතර ඒමොහොතේ ඔ‍හු ගේ ගැලවුම් කරුද වෙයි. මෙවැනි අවස්තාවක අනුමාන ලෙස අනාවැකි පැවසීම හෝ එතරම් වීශ්වාස දයක නොවන දේ පැවසීම නොකලයුතුය.‍ අද බොහෝ ජ්‍යොතිෂ වේදීයන් දලකේද්‍රය හා නවාංශකය මත පදනම් කර අනාවැකි ප්‍රකාශ කරයි. නමුත් පරාශර ජ්‍යොතිෂ ක්‍රමය නිවැරදිව බාවිතා කරයිනම් වර්ග කේන්ද්‍ර, ආරූඩ ලග්න, උපග්‍රහ පිහිටීම් හා සියුම් විග්‍රහයන් සඳහා අරගලා අධ්‍යයන අත්‍යාවශ්‍යය. එවිට ඉතා නිවැරදි පලාපල කථනයක් කල හැකිවනු ඇත. පුද්ගලිකව ජ්‍යොතිෂ වේදීයන් බොහෝ ප්‍රමාණයක් හමුවී ඇතැත් ඒ බොහෝ දෙනා මේවා ගැන අසා වත් ති‍බුනේ නැත. ඒ අතර මෙම දැනුම ඉතා නිවරදිව අවබෝදයේන් ප්‍රයෝගිකව භාවිතා කරන අතලොස්ක් ද ඉන්නා බව දැන්විය යුතුය. ඒ අතර තම දැනුම වැඩිදුයුණු කර ගැනීමට කැමති නිවැරදි ‍ ජ්‍යොතිෂ දැනුම සොයන පිරිසක්දවේ. ජ්‍යොතිෂ යනු සත්‍යක්ද අසත්‍යක්ද වන වග පැවසීම මෙම ලිපියේ අරමුන නොවන අතර එය පසුවට කල් තබමු.

Comments

Popular Posts