Skip to main content

Posts

Showing posts from December, 2007

2011 දී සුනාමියක් ඒවිද?

සුනාමි ඇතිවීම ගැන විපරමක් “සුනාමි පශ්චාත්‍ජ්‍යෝතිෂ පරික්ෂණය” මැයෙන් අපි කලින් සාකච්ඡා ‍කල බව මතක ඇති. මෙහි සඳහන් කරුණූ බොහෝමයක් ඒහා බැ‍‍‍‍‍ඳේ. සුනාමි කේන්ද්‍ර සටහන් බැලීමෙන් පසුව එවැනි තත්වයක් ඉදිරියේදී ඇතිවිය හැකි දැයි බලනුරිසියෙන් කල සොදිසියකදී මට පෙනී ගිය කරුනක් වූයේ 2011දී එය නැවතත් සුනාමියක් ‍හෝ භූමි කම්පා තත්වයක් ඇතිවිය හැකිබවයි. කෙසේ නමුදු මෙය කුමන රටකට බල පාවිදැයි යන්න තීරණය කිරීමට තවම හැකිවූයේ නෑ. සුනාමි කේන්ද්‍ර පරීක්ෂාකිරීමේ දි මා දුටු තවත්දෙයක් නම් සමහර අවස්ථාවලදී සුනාමි සිදුවී අල්ප වශයෙන් බලපෑමක් ඇතිකලද විශාල ප්‍රමාණයේ භූමි කම්පා සිදුවූ බවකි. මා සිතන පරිදි 2011 ජන. 2 සිට 8 දක්වා කාලයේ සුනාමියක් සිදු‍වීමේ අවදානම පවතී. ඉහත දක්වනුයේ 2011 ජන. 2 වන දිනට සකසන ලද විශ්ව කේන්ද්‍ර සටහනකි. මෙහි සෙනසුරු ග්‍රහයාගේ ග්‍රහ දෘෂටියට වෘෂචික හා මීන යන ජල රාශි දෙක ලක්වෙන අතර කුජගේ ග්‍රහ දෘෂ්ටියට මීන හා කටක රාශි නතුවේ. මෙවැනි තත්වයකදී පෘතුවියේ ජල තත්වය අසමමිතික වීම සොවාභාවිකය. ‍2011 ජන 2 සහ 8 දින අතරතුර සිකුරු හා බුද වෘශ්චික රාශියේ සිටිමින් සෙනසුරුගේ ග්‍රහ දෘශ්ටියට ලක්වේ. ගුරු ග්‍රහයාද මීන රාශ…

Add free horoscope service to your site

Add Bellow code to your site to get Free Horoscope service to your site
<form target="_blank" action="http://astro.sigma.lk/Horoscope_calc.aspx" method="get">
<table style="width: 232px" bgcolor="silver">
<tr>
<td colspan="2" style="text-align: center">
Horoscope Calculator</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 84px">
<br />
Birth Date</td>
<td style="width: 161px">
<span >(Day/Month/Year)</span><br />
<input name="Day" id="txtDay" style="width: 40px" type="text" maxlength="2"/>
<input name="Month" id="txtMont" style="width: 40px" type="text" maxlength="2"/>
<input name="Year" id="txtYea…

wiki Tutoial

wikiTutoial is a collaborative writing project to build the highest quality Tutorial with your edits. This site started from 25th December 2007. Feel free to start topic and Write your Tutorial for any topic. Please join us by writing on a topic not yet covered, or editing a page that someone else has started.

සුනාමි පශ්චාත් ‍ජ්‍යෝතිෂ පරික්ෂණය

සුනාමි නම ඇසූ පමණින් බියට පත්වන වචනයකි. පූරුවේ පිනක් නිසා 2004 සුනාමියෙන් මාද බේරුනේ 99නි. අද දින විකි පීඩියාවේ http://en.wikipedia.org/wiki/Historic_tsunami පිටුව දුටුවිට කලින් සුනාමි සිදුවීම් දින සටහන් තබා තිබින. මේ දුටු මා වහා ඒ ඒ දිනයන් සඳහා කේද්‍රයන් පිහිටවා පරීක්ෂා කර බැලීමි. මේ සුනාමි සිද්දීන් සලකා බැලීමේදී මට පෙනීගිය කරුනක් නම් එවා මනා ලෙස ඒ ‍කේන්ද්‍ර පරීක්ෂා කර බැලීමේදී ඒවා අතර දැඩි සම්භන්දයක් ඇතිබවයි. ඒ පිළිබඳ සටහනකි මේ. මෙහි දක්වා ඇති සියළු කේනද්‍ර මේෂ ලග්නයට ගෙන සකස් කර ඇතිබව සලකන්න.කටක, වෘශභ හා මීන රාශි ජලරාශීන් වේ. එය ජ්‍යෝතිෂ මූල ධර්මයකි. මේෂ ලග්නය ලෙස ගත් කල එය පහත පරිදිවේඉහල 'ගු' සහ 'යු' අකුරු ඇති කො‍ටු වේ සිට වාමාවර්තව මේෂ සිට මීන දක්වා සියළු රාශීන් දැක්ව්. රතුපැහැති ‍භාවයන්ගේන් දක්වනුයේ ජල රාශි ය (කටක, වෘශභ හා මීන)
සුනාමියක් ඇතිවූ සෑම අවස්ථවකදීම වාගේ1.නෛසර්ගික පාපයන් වන කුජ හා සෙනසුරු(ශනි) අඩුම තරමින් ජල රාශි දෙකක්වත් දකිමින් හෝ ඒ ජල රාශියක් මත සිටින ලදී. 2. එසේ ම සියළු අවස්ථාවන්හී සිකුරු බුද හා ගුරු පාප පීඩිත වී තිබින. ඊට අමතරව බොහෝවිට සඳ හා රවිද පාප…

පියාගෙන් වෙන් වීම.

ලග්නයෙන් නවයේ රවි සටීම පියාගෙන් වෙන් වීමට හේතුවේ. මේ පදනම පත සිට පහත චක්‍රය සාදා ඇත. කුඩාකලදීම පියගෙන් වෙන්ව සිටීමට පහත දක්වන කාල පරාසය තුල ඒ ලග්නවලින් උපන් අයට සිදුවනු ඇත. පියාගේ වෙන්ව සිටින සෑම දෙනාට ම මේ කාලයේ ඒලග්නවලින් ඉපදී ඇති බවක් ඉන් නොකියවේ. නමුත් මේ දක්වන කාල පරාසය තුල ඒ ලග්නවලින් උපන් අය බෙහොවිට තම පියාගෙන් වෙන්ව සිටීමට හේතුවේ. වෙනත් ග්‍රහයන්ගේ බලපෑම හා වෙනත් හේතුමත එසේනොවන අවස්ථාද ඇතිවේ.

ජනවාරි 14 සිට පෙබරවාරි 12 දක්වාවෘෂභ ලග්නය
පෙබරවාරි 13 සිට මාර්තු 13 දක්වාමිථුන ලග්නය
මාර්තු 14සිට අප්‍රේල් 13 දක්වාකටක ලග්නය
අප්‍රේල් 14 සිට මැයි 14 දක්වාසිංහ ලග්නය
මැයි 15 සිට ජුනි14 දක්වාකන්‍යා ලග්නය
ජුනි15 සිට ජුලි 16 දක්වාතුලා
ජුලි 17 සිට අගෝ 17 දක්වාවෘශචික ලග්නය
අ‍ගෝ 18සිට සැප්තැම්බර් 16 දක්වාධනු ලග්නය
සප්තැම්බර් 17සිට ඔක් 17 දක්වාමකර ලග්නය
ඔක් 18සිට නොවැ 16 දක්වාකුම්භ ලග්නය
නොවැ 17සිට දෙසැ 17 දක්වාමීන ලග්නය
දෙසැ 18සිට ජනවාරි 13 දක්වාමේශ ලග්නය

කාල පරාසය තුල ඒ ලග්නවලින් උපන් අයට පියාගේන් වෙන්ව වාසය කිරීමට හේතුවේ. රවි පාප පීඩිතවීම හා පාප ග්‍රහයෙකු වීම නිසා පියට මරණය වුවද ගෙන දිය හැක. රවි සුභ කර්තරී …