Friday, May 23, 2008

කාලගුණය හා පාර විද්‍යාවන්

අතීතයේ බටහිර විද්‍යාව භාවිතා නොවූ යුගයන් හී කාලගුණ චන්ද්‍රිකාවන් භාවිතා නොකළ යුගයන් හී කාලගුණය ගැන අනාවැකි පල කිරීම පාර විද්‍යාවන් ඇසුරෙන් හා සතුන්ගේ චර්යා අධ්‍යානය ආදියෙන් දැන ගත් බව ඔබ කවුරුත් වාගේ පිළි ගනු අතැයි මා සිතමි.
පංච තත්වය‍න් (five elements)

ජ්‍යෝතිෂයට අනුව ගත් කල විශ්වයේ සෑදී ඇත්තේ අග්නි(fire/heat) පෘථිවි(earth,planet,rock or hardness) වායූ(air) ජල(water or liquid) හා අවකාෂ (space-සමහර බටහිර ග්‍රන්තවල sky ලෙසද සඳහන්වේ) යන පංච තත්වය‍නගෙනි. ජ්‍යෝතිෂයට නොවන වෙනත් පාරාවිද්‍යාවන් හා පෙරදිග දර්ශණයන් බොහෝමයක මේ බව මේ ආකරයෙන්ම පිළි‍ ගැනෙන කරුණක්. සමහර ග්‍රන්ත වල මෙය චතුර්(4) තත්වයන් ලෙස සඳහන්වී ඇතතේ අවකාෂය හැර අනිකුත් තත්වයන්(අග්නි, පෘථිවි, වායූ, ජල) ගැනය. අවකාෂය මගින් අනිකුත් තත්වයන්(භූතයන්) අතර අන්තර් සම්භන්ද තාවයක්(එකිනෙක සම්භන්ද කිරීමක්) සිදුකරයි. යම් භෟතික තත්වයක දීර්ඝ කාලීන පැවැත්මට අවකාෂය මගින් ඇති කරන මේ සම්භන්දය අත්‍යාවශ්‍ය වන අතර, මෙම භූතයන් ගේ වෙනස් වීම මත ඒක් ‍ස්ව‍රූපයක සිට තවත් ස්‍වරූපයකට මාරුවීම සිදුවෙයි. විශ්වයේ දීර්ඝ කාලීන පැවැත්මට මෙම පංච භූතයන්ගේ සමබර තාවය අත්‍යාවෂ්‍ය කරුණක් වන අතර එසේ නොවන සෑම අවස්තාවකදීම නැවතත් සමබර වීමට මෙම භූතයන් දරන උත්සාහය නිසා විවිද වෙනස් කම් හටගනී. නිර්වාණය හැර සෑම කරුණක්ම උත්පාද(ඇතිවීම) තිති(පැවතීම) භංග(නැතිවීම) යන කරුණු තුනට යටත් ය. අප සැම වෙසෙන පෘතුවියට ද මෙම තත්වය පොදු‍ කරුණක්.
රාශි චක්‍රය හා භූතයෝ
ඉහත සටහනේ දක්වා ඇත්තේ විවිද රාශීන් තුල අග්නි, පෘථිවි, වායූ, ජල යන තත්වයන් පිහිටා ඇති ආකාරයයි. අවකාෂය සඳහා වෙනම රාශික් දක්වා නැත්තේ සෑම රාශියකම අවකාෂ තත්වය නිවේදන කරන අතර සියළුම තත්වයන් අතර සමබර තාව රැකීම අවකාෂ තත්වයේ වගකීමයි.
සන්තෘප්ත වීම, සමබර(බල)තාවය සහ යින් යැන් (Saturation and Balance)
සෑම විටම අග්නි රාශියකට ප්‍රතිවිරුද්දව වායු රාශියක්ද ජල රාශිකට ප්‍රතිවිරුද්දව පෘථිවි රාශික්ද ඇත. අග්නි තත්වය සන්තෘප්ත කිරීමට වායු තත්වයද වායු තත්වය සන්තෘප්ත කිරීමට අගිනි තත්වයද පෘථිවි තත්වයට සන්තෘප්ත ජල තත්වයද ජල තත්වය සන්තෘප්ත කිරීමට පෘථිවි තත්වයද සෑම විටම සැදී පැහැදී සිටී. මේ අකාරයට යමක් එයට විරුද්ධ දෙයක් සමග ඇතිකර ගන්නා සම්බන්දතාවට යින් යැන් යැයි චීන පාර විද්‍යාවන් හී සඳහන් වේ.
ස්වාභාවික විපත් හා භූතයෝ
යම් ආකාරයකින් කිසියම් තත්වයක් අසම්පෘප්ත භාව‍ට හෝ පීඩාවකට පත්වූ විට එයට ප්‍රතිවිරුද්ද තත්වයට ද පීඩාවේ. සාමාන්යෙන් ස්වාභාවික විපත් එක පිට එක ඒමට මෙම ස්වභාවය හේතුවෙන භව සිතිය හැක. ආසන්නතම උදාහරණ වන මියන්මාරයේ සුළි සුළඟක් ඇතිවීම හා ඒ ආසන්න කාලයේ ඉන්දියාවටද සුළි සුළඟක් ඇතිවීම හා ඕස්ට්‍රේලියාව ප්‍රදේශයක් මීදුමෙන් වැසී යාම ආදීය වායු තත්වයේ අසම්පෘප්ත තවය නිසා සිදුවූ අතර ඒ ආසන්න කාලයේම චීනයේ භූමි කම්පාවක් සිදුවිය. මෙය අසම්පෘප්ත වායු තත්වය සන්තෘප්ත කරනු වස් අග්නි තත්වය දක්වන ප්‍රතිචාරය වන අතර සෑම විටම වායු තත්වය පීඩා වීම සමග අග්නි තත්වටද තම සමබර(සහ සමබල) තාවය රැකැ ගැනීමට අපහසු වේ.
පෘථිවියේ අභ්‍යන්තරය අග්නි හා ජල තත්ව ප්‍රබල වේ(ලාවා). ඒ නීසා යම් කිසි අයුරකින් පෘථිවියේ ජල තත්වය පීඩා වීනම් අභ්‍යන්තර ජල තත්වයද පීඩා විය හැකි අතර එය ගිනි කඳු පිපිරීමක් හෝ භූමිකම්පාවක් ලෙස පිටවිය හැක. ඒ අනුව සුනාමි වැනි සොභාවික විපත් ඇතිවීමට මේසේ පෘථිව අභ්‍යන්තර හා භාහිර ජල තත්වයන් පීඩා වීම අත්‍යාවශ්‍යය. සාමාන්යෙන් ගංවතුර හා මහ වර්ෂා ඇදහැලීමට පෘථිවිතත්වය සහ වායු තත්වය පිඩාවිය යුතුය.
ප.ලි.
මීට පෙර ලියූ මියන්මාරයේ (බුරුම‍යේ) සුළිසුළඟ යන ලිපියේ සඳහන්වූ පරිදිම 1/5/2008 - 21/6/2008 කාලය තුල ‍පෘථිවියේ කොතැනකින් හෝ මහාපරිමාණයේ - සුළි සුළං, ටෝනඩෝ, අකල් වැසි, භූමි කම්පාවන් හා ගිනිකඳු පිපිරීම් වාර්තා වියහැකියි. තව දුරටත් පැදිලි කරන්නේ නම් මේ ලිපියේ සඳහන් කල ඇති පරිදි දැනට පීඩා වි ඇති වායු තත්වය හා එය සන්තෘප්ත කිරීමට වෙරදන අග්නි තත්වය නිසා ඇතිවිය හැකි ආකාරයේ ‍සොභාවික විපත් ඇතිවිය හැකි බවයි.

Thursday, May 8, 2008

මියන්මාරයේ (බුරුම‍යේ) සුළිසුළඟ

පෙර දින මියන්මාරයේ ඇතිවූ සුළිසුළඟ සඳහා ජ්‍යෝතිෂමය වශයෙන් බලපෑ හේතු කාරණා පරීක්ෂා කිරීමට එදින මියන්මාරයේ සූර්‍ය උදාවට සාදන ලද කේද්‍ර සටහනක් පහත දැක්වේ.


මිථුන තුලා හා කුම්භ යන වායූ රාශී පිඩා විය යුතුය. පෙර සුනාමි සඳහා ලිපියේ දැක්වෙන ආකාරයෙන්ම අනෙක් සියළු කාරණා බලපාන අතර වෙනස්වනුයේ සුනාමිය සඳහා කටක වෘශ්චික හා මීන යන ජල රාශීන් පීඩාවීමත් සුළිසුළං(හෝ වායු තත්වයේ පීඩාවක්) සඳහා මිථුන තුලා හා කුම්භ යන රාශීන් පීඩාවීමත් පමණි.

විශේෂයෙන් නෛසර්ගික පාපීන් වන ශනි හා කුජ ගෙන් මෙම වායුරාශි පීඩාවීම අනිවාර්ය කාරනය කි. ඉහත රූප සටහනේ දැක්වෙන පරිදි මුඨ ශනි සිංහ රාශියේ සිටීන අතර ශනි වායු රාශියක් වන තුලා රාශිය දකී. නීච කුජ කටක රාශියේ සිටින අතර වායු රාශික්ව කුම්භය දකී. එසේම ශනිගේ 10 වන දෘෂ්ඨියෙන් වෘෂභ රාශිය දකීන අතර කුජ කටකයේ සිටිමින් අනෙක් වායු රාශිය වන මිථුනය පාප කර්තරී කරයි.

මෙම පිහිටීම 1/5/2008 - 21/6/2008 සිට දක්වා පවතී. කෙසේ වෙතත් මෙහි සඳහන් කළයුතු තවත් විශේෂ කාරණා කීපයක් ඇත. මෙදින අඟහරුවාදා දිනයක් නිසා දිනාධිපති ද කුජය. ඒසේම සඳු කුජගේ රාශියක් වන මේෂයේ නිසා කුජ හා සඳු අතර පරිවර්තන යොගයකි.

කුජ 1/5/2008 - 21/6/2008 සිට දක්වා කාලය තුල කටකයේ සිටින නිසාත් ඒ කාලය තුලදීම සෙනසුරුත් සිංහයේ ම සිටින නිසාත් මේකාලය තුල සුළිසුළං ටොර්නඩෝ ආදී වායු කැළඹීම් ඇති‍වීමේ අවදානමක් ඇත. විශේෂයෙන් 16/6/2008 - 18/6/2008, 31/5/2008 - 2/6/2008 හා 16/6/2008 - 18/6/2008 යන කාල පරාස තුල කුජ හා සඳු අතර පරිවර්තන යෝගය කියාත්මක වන නිසා ඒ දිනවල අවදානම තවත් වැඩිය.

ඉහත දැක්වෙනුයේ මියන්මාරයේ සිළිසුළඟ ඇතිවූ දිනයේ එහි සුර්‍ය උදා‍ව මොහොතේ ග්‍රහයන්‍‍ගේ තත්වයන් දැක්වෙන සිටහනකි. මෙහි දක්වා ඇති සියළුම ගණනය කිරීම් සඳහා භාවිතා කරන ලද්දේ තරු කිරණ මෘදුකාං‍ගය යි.

සොනාල ගුණවර්ධන සහ බුදු දහම රාජපක්ෂලාට කඩේ යැවීම.

සංවේගයෙන් ලියමි, "සොනාල ගුණවර්ධන" විසින් බුදු දහම දේශපාලනය වෙනුවෙන් වැරදි අර්ථ කථන දෙමින් භාවිතා කර ඊනියා සිංහල බෞද්ධ ඡන්ද ගැරීම...